Vytyčovanie trasy potrubia je činnosť ktorá pomáha lokalizovať poruchy kanalizácií, trasu potrubia či ťažko dostupné a zakryté revízne šachty.

Pomocou detektora vieme presne určiť trasu potrubia. Vytyčovaním trasy potrubia sa znižujú náklady na výkopové práce po celej dĺžke potrubia a presne sa určuje bod upchatia či prevalenia kanalizácie.