Komplexná výmena kanalizačnej siete.

Pri nadmernom porušení, upchatí či prevalení kanalizačného potrubia vykonávame výkopové opravy kanalizačných prípojok. Zaoberáme sa komplexným odstránením porúch od výkopových prác až po výmenu kanalizačného potrubia, prekládky a rekonštrukcie kanalizácie a všetky s tým súvisiace práce.