Monitoring kanalizácie prináša možnosť overiť a presne diagnostikovať havarijné miesto v potrubí.

Monitorovacia kamera nahráva záznam, čím získavate komplexný prehľad o stave potrubia a možnosť predchádzať poruchám. Súčasťou monitoringu kanalizácie je aj nahrávka záznamu na USB kľúč a záverečná správa z monitoringu.

Najčastejšie dôvody vykonávania monitoringu kanalizácie:

  • zistenie príčiny upchatia kanalizácie
  • zistenie možných deformácií a trhlín v potrubí
  • odstránenie opakovaného upchávania kanalizácie
  • monitoring súčasného stavu kanalizácie ako prevencia / napr. pred rekonštrukciou podláh /
  • zistenie neznámeho zápachu v objekte
  • zistenie príčiny vlhnutia stien
  • analyzovať presné miesto zatekania splaškovej alebo dažďovej vody do objektu
  • kontrola kanalizácie po uskutočnenej oprave
  • vyhľadávanie kolien kanalizácie, revíznych šácht a ďalších prvkov kanalizácií